Số kí hiệu văn bản 01/2020//QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 12/01/2020
Trích yếu nội dung Về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác