Số kí hiệu văn bản 03/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Trích yếu nội dung Quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác