Số kí hiệu văn bản 05/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2019
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác