Số kí hiệu văn bản 08/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2019
Ngày hiệu lực 05/04/2019
Trích yếu nội dung Về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Lê Thanh Liêm
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác