Số kí hiệu văn bản 10/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2019
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác