Số kí hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm