1.296 người trúng tuyển công chức

16:15, 05/03/2012

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức TP năm 2011, được tổ chức vào các ngày 01, 02, 03 và 04 tháng 11 năm 2011.
Theo đó, tổng cộng có 1.296 (một ngàn hai trăm chín mươi sáu) người trúng tuyển công chức TP. Trong đó, ngạch Chuyên viên (A1 & A0) 927 người, ngạch Cán sự (B) 369 người.
Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở-ban-ngành, Chủ tịch UBND quận-huyện (đơn vị có người trúng tuyển) có trách nhiệm thực hiện việc tuyển dụng, tính thời gian  thử việc, cử người hướng dẫn thử việc và bổ nhiệm ngạch công chức, đối với thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định.
Lã Nguyên