15/4: Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 5 - năm 2012

16:15, 05/03/2012

 

UBND TPHCMđã chấp thuận về chủ trương cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 5 - năm 2012 với chủ đề “3T trong sử dụng bao bì” (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế), dự kiến tổ chức vào ngày 15/4 tại Cung Văn hóa Lao động.
Các sở ngành chức năng cần phối hợp rà soát cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để đề xuất trình UBND TP quy định về tiêu chí túi ni-lông thân thiện môi trường; đề xuất biện pháp chế tài đối với những đơn vị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm này nhằm hạn chế sử dụng túi ni-lông trên địa bàn TP.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)