Số kí hiệu văn bản 2977/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2019
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Lê Thanh Liêm
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác