Số kí hiệu văn bản 41/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/11/2018
Ngày hiệu lực 17/11/2018
Trích yếu nội dung Về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Trần Vĩnh Tuyến
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác