47.125 thanh niên được tiếp cận cơ hội nghề nghiệp

16:25, 02/03/2012

 

(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong năm 2011, UBND TP đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác học nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh niên làm kinh tế như: đầu tư xây dựng mới Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên, thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… tạo thêm điều kiện thuận lợi để thanh niên TP lập thân, lập nghiệp. Năm 2011, đã có 47.125 thanh niên được tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm; 623.263 thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; 145.145 thanh niên tham gia các hội thi tay nghề; triển khai cho 9.254 thanh niên vay vốn với tổng kinh phí được vay là 333,521 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình Khởi sự doanh nghiệp cho 10.000 thanh niên đang được các Sở, ngành liên quan thẩm định để trình UBND TP phê duyệt.
Lã Nguyên