Số kí hiệu văn bản 96/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/06/2010
Ngày hiệu lực 15/06/2010
Trích yếu nội dung Thông tư số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP về việc xử lý tài sản bị chôn dấu, bị chìm đắm
Hình thức văn bản Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm