Ban lãnh đạo TP.HCM

00:00, 01/05/2015

 

 
Chủ tịch
NGUYỄN THÀNH PHONG
 
Phó Chủ tịch
LÊ THANH LIÊM
Phó Chủ tịch
NGUYỄN THỊ THU
Phó Chủ tịch
LÊ VĂN KHOA
 

Phó Chủ tịch

Trần Vĩnh Tuyến

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Cách Mạng