Các xã, phường nhỏ ở TPHCM bắt đầu sáp nhập

08:09, 28/05/2019

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Kế hoạch trên nhằm thực hiện Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo đó, sẽ tổ chức lại các đơn vị hành chính có quy mô nhỏ cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Dự kiến, trong năm nay thành phố cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.

Năm 2020, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Đến năm 2021, thành phố tổ chức bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Bản kế hoạch cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngoài việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã còn nhằm đổi mới, tổ chức lại bộ máy chính quyền trên địa bàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả hơn; giảm biên chế đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của huyện miền núi, vùng cao là dân số 80.000 người và diện tích 850 km2 trở lên; huyện đồng bằng từ 450 km2; quận từ 35 km2 với dân số ít nhất 150.000 người. Còn quy mô dân số của xã là 5.000 người đến 8.000 người trở lên, diện tích từ 30 km2.

Hiện cả nước có hơn 200 huyện và trên 6.000 xã có một trong hai tiêu chí diện tích hoặc dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; khoảng 16 quận, huyện và 637 xã, phường, thị trấn có cả hai tiêu chí.

Ngọc Tấn