Cải cách hành chính: Không tự ý thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định

22:23, 25/03/2019

(Chinhphu.vn) - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TPHCM vừa được yêu cầu kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ quy định đã được công bố, công khai, không tự ý thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.

Năm 2019, TPHCM xác định là “Năm đột phá về cải cách hành chính”, tạo ra chuyển biến mới trong quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng. Ảnh: VGP

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND 24 quận, huyện khắc phục tình trạng chậm trễ trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính. Kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ quy định thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, không tự ý thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.

Một yêu cầu tuy không mới, nhưng tiếp tục được đề cập trong văn bản này, đó là xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ mà xuất phát từ mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan nghiêm túc thực hiện việc gửi thư xin lỗi và có cơ chế kiểm soát việc này khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, đảm bảo mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải có Thư xin lỗi, và không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, cần xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng, bổ sung vào tiêu chí thi đua của đơn vị để xem xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vi tham khảo, áp dụng nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đồng thời đẩy mạnh việc liên thông quản lý văn bản, sử dụng hệ thống thư điện tử đến tất cả cán bộ, công chức để trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử.

Kịp thời rà soát, trình Chủ tịch UBND TP công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

Thực hiện đúng quy định về công khai thủ tục hành chính, không niêm yết văn bản quy phạm pháp luật thay cho thủ tục hành chính được công bố.

Năm 2018, TPHCM giải quyết khoảng 17,8 triệu hồ sơ, trong khi số lượng cán bộ, công chức nòng cốt chỉ hơn 15.000 người.

Cũng trong năm, toàn thành phố chỉ ghi nhận được 88.600 lượt đánh giá của người dân, doanh nghiệp về sự hài lòng. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đây là một tỷ lệ thấp, đồng thời yêu cầu năm 2019, tất cả các phường - xã - thị trấn trên địa bàn phải công bố được tỷ lệ hài lòng người người dân. Coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo công việc, là cơ sở để trả thu nhập tăng thêm.

Anh Tuấn