Cảnh sát PCCC TP thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

11:15, 22/09/2014

(HCM CityWeb) - Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TPHCM vừa thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí về việc người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:

 

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cảnh sát PC&CC TPHCM là:Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM, Đại tá Lê Tấn Bửu, Số điện thoại : 39202504 – 0913768894, Địa chỉ Email : ltbuu.spccc@tphcm.gov.vn
Người được Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là :  Thượng tá Đinh Văn Ngàn, Trưởng phòng Tham mưu,  Số điện thoại : 39208630 – 0903635994, Địa chỉ Email : dvngan.spccc@tphcm.gov.vn
Trường hợp cần thiết, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó giám đốc Cảnh sát PC&CC TPHCM hoặc CBCS các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ Email của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảnh sát PC&CC TPHCM trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
Cảnh sát PC&CC PC&CC TPHCM, số 254 – 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát PC&CC TPHCM thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào tháng cuối cùng hàng quý.
 
NS.