Chính quyền đô thị tại TPHCM: Liệu có tiếp tục thí điểm?

15:18, 19/09/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 19/9, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị Ban soạn thảo góp ý các đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong mong các ý kiến đóng góp, tìm cho Thành phố còn đường con đường đi tốt nhất và ngắn nhất để thực hiện các đề án.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn các ý kiến đóng góp, tìm cho TPHCM con đường đi tốt nhất và ngắn nhất để tục phát triển nhanh và bền vững hơn, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cả nước.

Đề án tổ chức chính quyền đô thị đã được TPHCM xây dựng từ năm 2007 và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào năm 2013. Tuy nhiên thời điểm đó, cơ sở pháp lý chưa vững chắc và đầy đủ nên chưa thể triển khai.

Trên cơ sở các quy định hiện hành và chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, TPHCM triển khai xây dựng 02 đề án: Không tổ chức HĐND quận, phường tại TPHCM (tên gọi cũ là Đề án tổ chức chính quyền đô thị) và Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 - 2021 (bao gồm Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM).

Về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP, trước đây, giai đoạn 2009-2016, TPHCM đã có 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, là địa phương có số lượng đơn vị thí điểm nhiều nhất cả nước.

"Thực tiễn cho thấy, khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, việc thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân vẫn được đảm bảo, trong đó điểm nhấn là đã tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, khắc phục trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch Thành phố cũng nhấn mạnh, khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường đã không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân TP.

Đánh giá hai đề án đã được TPHCM chuẩn bị về cơ bản là công phu, kỹ lưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, việc xây dựng đề án nhanh, khẩn trương, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và quy trình thủ tục hồ sơ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu một số vấn đề mới, hoặc khác với quy định hiện hành cần làm rõ hơn. Cụ thể, thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận, về bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp huyện. Vậy thì thành phố Thủ Đức có tổ chức HĐND không? Việc này cần được thảo luận kỹ để khi triển khai sẽ có sự đồng bộ, thống nhất giữa các cấp đơn vị hành chính với nhau.

Liên quan đến mô hình “Thành phố trong Thành phố”, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, giúp nơi đây trở thành “hạt nhân” và là cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế. Sau khi thành lập, Thành phố Thủ Đức có dân số khoảng trên 1 triệu người và số đơn vị hành chính cấp xã là 34 phường, giảm 2 phường so với hiện nay.

Với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị thảo luận thêm để tìm phương án bố trí đội ngũ cán bộ công chức ở các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Chẳng hạn, với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, khu phố - hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản, phục vụ cho cộng đồng dân cư tại chỗ, nếu chuyển sang địa bàn khác thì có nên không?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sau hội nghị này sẽ khẩn trương thực hiện các công việc, đảm bảo tiến độ để trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng thời tích cực xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đề án xây dựng chính quyền đô thị tại TPHCM.

Trước đó,Văn phòng Chính phủ đã có thông báo, truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao TPHCM xây dựng ba đề án: thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; lập Thành phố Thủ Đức và đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021. Hiện TPHCM đã xây dựng các đề án theo yêu cầu. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đề nghị TPHCM khẩn trương triển khai đề án để đáp ứng được tiến độ, yêu cầu đề ra.

Băng Tâm