Chuyển đơn của Công ty Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank đến Ngân hàng Nhà nước

18:19, 23/06/2020

(Chinhphu.vn) - Đơn của Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa được Văn phòng Chính phủ chuyển tới Ngân hàng Nhà nước để xem xét giải quyết.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy ký gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 22/6/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4991//VPCP-V.I gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đơn phản ánh, kiến nghị của Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Cụ thể, theo công văn, Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank có đơn gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phản ánh, kiến nghị một số nội dung về tình hình hoạt động của Ngân hàng Eximbank.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty Cổ phần Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị có văn bản trả lời các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2020

Ngọc Tấn