Citenco và PRO Việt Nam hợp tác thu gom và xử lý rác

15:00, 16/11/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/11, tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Các bên ký kết hợp tác. Ảnh: VGP/Lê Anh

Việc ký kết biên bản hợp tác thể hiện trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay bảo vệ môi trường góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác xử lý chất thải tái chế nói riêng và chất thải rắn nói chung tại TPHCM hiện nay.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam nhấn mạnh, Citenco và PRO Việt Nam sẽ hợp tác xây dựng các dự án trong những lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải có thể tái chế; xây dựng mạng lưới với các nhà tái chế để phát triển mô hình khuyến khích dành cho chất thải có thể tái chế; truyền thông về phân loại rác tại nguồn đến các hộ gia đình và những người thu gom rác độc lập.

Theo ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ môi trường và Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM, mỗi  ngày TPHCM thải ra khoảng 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó, chất thải nhựa chiếm tỉ lệ cao (chỉ sau rác hữu cơ) khoảng hơn 1.500 tấn. Tỉ lệ gia tăng khối lượng hàng năm tăng từ  6%-10%.

Hoạt động thu gom chất thải rắn trên địa bàn TPHCM hiện nay do 2 nhóm đơn vị thực hiện: Hệ thống công lập do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM và 22 Công ty dịch vụ công ích quận, huyện thực hiện, thu gom 40% khối lượng rác toàn Thành phố; hệ thống dân lập do các công ty tư nhân, lực lượng thu gom rác dân lập thực hiện, thu gom 60% khối lượng  rác Thành phố.

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nội thành của Thành phố đạt 100%, khu vực ngoại thành 70-80%.

Hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn hiện nay trên địa bàn TPHCM còn dàn trải, chưa tập trung, phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ, hiện đại, tỉ trọng rác do lực lượng dân lập thu gom cao, cùng với việc thu gom chưa triệt để là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong công tác thu gom, vận chuyển  làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó công tác xử lý chất thải rắn hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa chú trọng đến các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải dẫn đến khối lượng chất thải rắn xử lý bằng công nghệ chôn lấp cao, gây lãng phí tài nguyên, quỹ đất và ảnh hưởng đến môi trường.

Chính vì vậy, việc triển khai, hợp tác giữa Citenco và PRO Việt Nam nhằm xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được kỳ vọng sẽ giúp giảm khối lượng chất thải ra các bãi chôn lấp, giảm phát thải khí carbon, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo chủ trương của thành phố; tạo nền tảng cơ sở để thay đổi thói quen của người dân từ phân loại tự phát như hiện nay thành phân loại có mục đích mang tính khoa học được tổ chức và được quản lý chặt chẽ.

Lê Anh