Đại học Nguyễn Tất Thành có 2 chương trình đạt chứng nhận kiểm định

06:19, 10/10/2019

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM vừa ký quyết định công nhận 2 chương trình đào tạo của Đại học Nguyễn Tất Thành đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ảnh: VGP/Minh Thi

Đó là chương trình đào tạo Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Theo đó tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu của ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử là 88% và của ngành Ngành Quản trị Khách sạn là 96%.

Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của Đại học Nguyễn Tất Thành nói chung và của các ngành đào tạo của Nhà trường nói riêng trong việc nghiêm túc thực hiện công tác Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành Quản trị Khách sạn và ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử là hai chương trình đào tạo đầu tiên của Đại học Nguyễn Tất Thành tiến hành tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học theo Thông tư 04.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm trong việc xem xét hồ sơ, minh chứng, tiến hành phỏng vấn lãnh đạo khoa, trưởng chương trình, Hội đồng khoa học khoa, đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đội ngũ hỗ trợ gồm các phòng, ban, khoa, trung tâm trong Nhà trường; khảo sát cơ sở vật chất thì 2 ngành trên đã đủ điều kiện để đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đây là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của các khoa nói riêng cũng như của Đại học Nguyễn Tất Thành nói chung trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo. Kết quả này cũng chứng minh cho xã hội, các doanh nghiệp, phụ huynh và học sinh về chất lượng đào tạo của Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, tháng 9 vừa qua, Đại học Nguyễn Tất Thành đã tiến hành kiểm định theo tiêu chuẩn của tổ chức AUN - QA 4 ngành đào tạo gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Thông tin, kết quả sẽ được công bố vào tháng 11 tới.

Minh Thi