Đẩy mạnh hội nhập để thu hút nguồn lực phát triển bền vững thành phố

08:03, 25/12/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của thành phố.

Một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố đó là các nguồn lực bên ngoài thông qua việc tăng cường hội nhập quốc tế.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

Trong báo cáo của UBND TPHCM với Bộ Ngoại giao, năm 2019, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ nguồn viện trợ, nguồn vốn ODA và các nguồn thay thế để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trong bối cảnh nước ta tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc đẩy mạnh hội nhập, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thành phố sẽ triển khai Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố theo chiều sâu và theo ngành, theo lĩnh vực để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt được những cơ hội do các FTA mang lại, đặc biệt là 2 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA.

UBND TPHCM cũng tích cực tìm kiếm các đối tác tin cậy, các nguồn vốn đầu tư, đồng thời giới thiệu các thế mạnh sẵn có và những dự án ưu tiên của thành phố.

Tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc mối quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, qua đó nhằm thu hút nguồn lực phục vụ 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố giai đoạn 2015-2020, Đề án xây dựng thành phố thông minh và Đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo.

Đa dạng hóa lĩnh vực, chú trọng hiệu quả hợp tác

Trong báo cáo, UBND TPHCM cũng kiến nghị các Bộ, ngành cần tăng cường thông tin, định hướng, hỗ trợ thành phố, địa phương trong việc xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế tổng thể, xây dựng thương hiệu, trọng tâm trọng điểm về kinh tế-thương mại đối với từng địa bàn theo thế mạnh của địa phương, xây dựng liên kết vùng... nhằm ứng phó với các thách thức và tận dụng được các cơ hội mở ra, tận dụng hiệu quả các nguồn ngoại lực cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành hỗ trợ xây dựng hành lang pháp lý về quan hệ kết nghĩa quốc tế cấp địa phương, chuẩn hóa quy trình thiết lập và triển khai thực hiện quan hệ kết nghĩa, ký kết và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, điều chỉnh những hoạt động hợp tác chưa có tiền lệ. Cung cấp các kết quả nghiên cứu chuyên đề liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực, các nội dung liên quan đến Việt Nam và TPHCM.

TPHCM xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các Thoả thuận quốc tế đã được ký kết nhằm đưa các quan hệ hợp tác đã thiết lập đi vào chiều sâu, thực chất. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa lĩnh vực và chú trọng hiệu quả hợp tác.

Triển khai đề án tổng thể về công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chủ động đổi mới phương thức, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ chất lượng tuyên truyền. Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân thông qua việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức quan hệ với các đối tác, tăng cường giao lưu đối thoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Anh Tuấn