Đẩy nhanh việc phân loại rác tại nguồn đối với các chợ, siêu thị

16:15, 05/03/2012

 

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc phân loại rác tại nguồn đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp trước khi mở rộng cho khu vực dân cư trên toàn địa bàn TP.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát hiện trạng xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, để đề xuất đầu tư các nhà máy xử lý phù hợp; đồng thời tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Về quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác, UBND TP đồng ý cho triển khai thí điểm mô hình hợp tác xã thu gom, vận chuyển rác và chấp thuận bố trí ngân sách để thực hiện vớt rác trên các tuyến kênh rạch ô nhiễm nhằm cải thiện môi trường; rà soát các quy định để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vứt rác trên kênh rạch và cho phép làm thí điểm việc gắn camera trên một số tuyến sông rạch có điều kiện (Nhiêu Lộc - Thị Nghè)…
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)