Đề xuất phương án sắp xếp tổ chức làm công tác dân tộc

15:40, 02/03/2012

 

UBND TPHCM vừa có tờ trình HĐND TP về phương án sắp xếp tổ chức làm công tác dân tộc trên địa bàn TP.
Theo đó, TP đề nghị thành lập Ban Dân tộc cấp TP thuộc UBND TP trên cơ sở hợp nhất Ban Công tác người Hoa và bộ phận quản lý nhà nước về công tác dân tộc của Ban Tôn giáo và Dân tộc (thuộc Sở Nội vụ); đồng thời đổi tên Ban Tôn giáo và Dân tộc thành Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.
Đối với cấp quận-huyện, Văn phòng UBND các quận-huyện sẽ tham mưu, giúp UBND quận-huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Một Phó chánh Văn phòng được phân công phụ trách công tác dân tộc và bố trí cán bộ chuyên trách phù hợp.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)