Điều chỉnh đơn giá đất và hệ số để tính hỗ trợ trong dự án xây dựng Doanh trại quân đội tại huyện Bình Chánh

15:10, 11/01/2012

Ngày 06/01/2012, UBND TPHCM vừa điều chỉnh đơn giá đất ở trung bình khu vực và hệ số để tính hỗ trợ trong dự án đầu tư xây dựng Doanh trại quân đội tại xã Đa Phước huyện Bình Chánh.  

Đơn giá đất ở trung bình khu vực để tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư là 990.000 đồng/m2; tại vị trí mặt tiền đường Quốc lộ 22, xã Tân An Hội, Củ Chi điều chỉnh từ 4.260.000 đồng/m2 lên 6.000.000 đồng/m2.

Hệ số để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm vị trí mặt tiền đường là 3,807 lần, không mặt tiền đường là 4,759 lần; đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm vị trí mặt tiền đường là 3,256 lần, không mặt tiền đường là 4,09 lần theo giá đất nông nghiệp của bảng giá đất do UBND TP quy định và công bố.
(Theo congbao.hochiminhcity.gov.vn)