Doanh nghiệp thận trọng với viễn cảnh kinh tế

16:00, 05/03/2012

Tình hình bất ổn kéo dài tại châu Âu, Bắc Mỹ và thách thức tăng trưởng cũng khiến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trở lại với thái độ thận trọng vào viễn cảnh kinh tế trong năm mới.

 

Theo khảo sát Business Barometer mới nhất của Nielsen được thực hiện từ tháng 11 và 12/2011, 2/3 lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh tại Việt Nam đã đi xuống so với một năm trước. Khảo sát cũng cho thấy dù nhiều công ty hoàn thành chỉ tiêu nhưng kết quả hoạt động vẫn không cao hơn nhiều so với năm 2010.

Nhìn chung, doanh nghiệp vẫn lạc quan, nhưng trong 6-12 tháng tới, hơn 30% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh của họ sẽ xấu đi, trong khi 36% khác hy vọng điều kiện kinh doanh vẫn sẽ như cũ.

Mặc dù có ít nhìn nhận tích cực, năm 2012 vẫn sẽ là một năm tuyệt vời với nhiều cơ hội khi các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm những cách thức khác nhau để phát triển doanh nghiệp của mình tại Việt Nam. Cuộc khảo sát đã nêu bật rằng để thành công các nhà lãnh đạo sẽ phải xem xét một cách cẩn thận chiến lược chi phí và định giá sản phẩm, tối đa hóa cơ hội tăng trưởng cho Việt Nam và liên tục tương tác với thị hiếu luôn thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam.

MT