Hỗ trợ các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công chấm dứt hoạt động

16:25, 01/03/2012

 

UBND TPHCM vừa phê duyệt Phương án hỗ trợ các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công chấm dứt hoạt động trên địa bàn quận 9 với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.
Theo đó, TP sẽ hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công nằm ngoài các dự án trên địa bàn quận 9 để chấm dứt hoạt động và hỗ trợ cho người lao động của các cơ sở đó theo các điều kiện quy định trong Phương án. Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ phải có xác nhận của chính quyền địa phương về tổng thời gian làm việc thực tế tại cơ sở. Nếu là người dân địa phương, người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ còn được hỗ trợ đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề quận 9 để có điều kiện ổn định đời sống.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)