Hội nghị Đảng bộ TPHCM thảo luận kết quả 7 chương trình đột phá

11:55, 07/07/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 7/7, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 42 khai mạc dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Băng Tâm

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng. Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ TP, trong đó đánh giá toàn diện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng giải pháp sắp tới. Vì vậy, Hội nghị lần này tập trung thảo luận sâu hơn về kinh tế xã hội 5 năm qua và giải pháp sắp tới, gắn với đối chiếu kết quả 7 chương trình đột phá của Đại hội X.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP được bắt  đầu xây dựng từ cuối năm 2019, đến nay tình hình thực tế đã thay đổi rất căn bản, do ảnh hưởng dịch COVID-19 những tháng đầu năm 2020. Do vậy tình hình tăng trưởng của năm 2020, cả kinh tế và ngân sách đều bị tác động. Về cơ sở cho dự báo giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Thành ủy lưu ý quá trình thảo luận cần đánh giá giai đoạn liên tục từ 2016 đến 2019, riêng năm 2020 có bối cảnh đặc thù.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số vấn đề lớn cần tập trung thảo luận, làm rõ, khẳng định những mặt đã làm được và những mặt hạn chế cần có đề xuất mới.

Đối với các chỉ tiêu chứng minh vai trò đầu tàu kinh tế của TP, Bí thư Thành ủy cho rằng thể hiện ở quy mô kinh tế tăng trưởng. Giai đoạn 1996-2000, kinh tế TP chiếm bình quân 17% kinh tế cả nước; từ 2001 - 2010, tỉ lệ này là 20%; từ 2011- 2019 chiếm hơn 22%.

Như vậy vai trò đầu tàu kinh tế của TP qua tỉ trọng đóng góp trong 25 năm qua không ngừng tăng lên. Mật độ kinh tế Thành phố trên một km2 giai đoạn 2011-2019 gấp 35 lần cả nước, nghĩa là sau khoảng 3 năm giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích ở TPHCM gấp 100 cả nước.

Vị trí đầu tàu còn thể hiện ở đóng góp vào ngân sách Nhà nước từ thu ngân sách, giai đoạn 2001 -2010 TP đóng góp bình quân 26,5%; giai đoạn 2011 -2019 khoảng 27% và tỉ trọng tiếp tục tăng lên, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế.

Đại hội X đặt yêu cầu thu hút vốn đầu tư xã hội ở mức 30% tổng nội địa, thực tế TP đạt 36%. Đặc biệt là thu hút vốn FDI, tỉ lệ vốn huy động so với cả nước là không ngừng tăng lên, 2015 đạt 13,4%, tăng lên 14,7% trong năm 2019.

Tuy nhiên cần làm rõ các chỉ tiêu chưa đạt. Trong 7 chương trình đột phá triển khai đều đạt được kết quả quan trọng nhưng không chương trình nào đạt 100% chỉ tiêu. Do vậy Bí thư lưu ý, Hội nghị lần này cần thảo luận từng chương trình, làm rõ để xác định phương hướng sau này.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra các nội dung phản ánh chất lượng sống của người dân như hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, và cho rằng cần so sánh mức độ đạt và chưa đạt so với nhiệm kỳ trước.

Nhìn lại những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TP đã triển khai các biện pháp chủ động, mang  tính tiên phong như cho học sinh nghỉ học, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi đầu tiên đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, chủ động chuẩn bị khu cách ly, phát hành 5 triệu tờ tin hướng dẫn cấp phát đến các hộ dân…

Dự kiến trong hai ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 42 sẽ thảo luận 6 vấn đề thuộc hai lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng, gồm: Báo cáo các kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 5 năm giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo kết quả 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng thảo luận Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Dự thảo báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Quy định số 1374 của Ban thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2018 - 2020 và Báo cáo chuyên đề công tác kết nạp Đảng viên và hoạt động của Ban thường vụ Thành ủy giữa hai nhiệm kỳ Hội nghị Ban chấp hành.

Băng Tâm