HoREA kiến nghị tăng trần chi phí lãi vay lên khoảng 25%

15:45, 15/02/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 14/2, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước… kiến nghị quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 25%.

Việc khống chế chi phí lãi vay có thể gây khó đối với các doanh nghiệp cần số vốn lớn như các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã nghiên cứu Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ "Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết" đã có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Tại Khoản 3 Điều 8 đã quy định "Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế".

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá 20% là thấp và chưa hợp lý đối với điều kiện hoạt động của nền kinh tế và thị trường bất động sản nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Do đó, Hiệp hội này kiến nghị Chính phủ xem xét quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá (khoảng) 25% thì phù hợp hơn.

Ngọc Tấn