HSBC tiếp tục tài trợ các dự án chương trình Future First năm 2012

08:50, 02/03/2012

(HCM Cityweb) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) đã bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị tài trợ cho các dự án thuộc khuôn khổ chương trình Future First từ các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

 

Chương trình nhằm hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và trẻ em cần sự quan tâm, cũng như tổ chức đào tạo nghề cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
 
Ông Jai Pawani – Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của HSBC Việt Nam, cho biết “Future First là một trong những chương trình nền tảng phục vụ mục tiêu hoạt động phát triển bền vững của ngân hàng HSBC Việt Nam. Thông qua chương trình này, HSBC sẽ giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam và đưa các em tiếp cận với các chương trình giáo dục và phát triển kỹ năng sống.
 
Hà Trang