Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

15:50, 09/01/2012

 

UBND TPHCM đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn TP. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên và do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín làm Trưởng ban.
Ban Chỉ đạo xây dựng ký túc xá có nhiệm vụ xây dựng chương trình phát triển ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn TP; hướng dẫn các sở-ngành, quận-huyện và các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược phát triển ký túc xá trên địa bàn TP từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 phù hợp với quy hoạch chung của TP; triển khai việc xây dựng ký túc xá sinh viên, trước mắt phấn đấu từ nay đến năm 2015, hoàn thành 100.000 chỗ ở cho sinh viên tại khu Đại học Quốc gia và các trường đại học, cao đẳng phía Đông Bắc TP…
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)