Kiện toàn, đổi tên Ban Chỉ đạo tiết kiệm trong sử dụng điện TP

15:05, 11/01/2012

 

UBND TPHCM đã quyết định kiện toàn, đổi tên Ban Chỉ đạo tiết kiệm trong sử dụng điện thành Ban Chỉ đạo cung ứng và tiết kiệm điện TP, do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà làm Trưởng Ban; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các quận-huyện và các tổ chức có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác cung ứng điện và tiết kiệm điện theo quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của UBND TP; đề xuất với Chủ tịch UBND TP biện pháp xử lý các hành vi lãng phí trong sử dụng điện; đôn đốc và kiểm tra việc cung ứng điện và thực hiện tiết kiệm điện tại các quận-huyện trên địa bàn TP; tham mưu cho Chủ tịch UBND TP giải quyết các vấn đề khác liên quan đến việc cung ứng điện và tiết kiệm điện trên địa bàn TP…
Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Công Thương. Địa chỉ số 163, đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)