Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

15:19, 22/09/2020

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 3/10, từ 7h đến 19h.

Người dân 3 quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ được lấy ý kiến về tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Ảnh: VGPBăng Tâm

Theo đó, cử tri ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận được lấy ý kiến về sáp nhập các đơn vị hành chính nơi mình cư trú.

Phiếu lấy ý kiến gồm 2 nội dung: đồng ý và không đồng ý với phương án sắp xếp; tại 3 quận 2, 9 và Thủ Đức có thêm nội dung lấy ý kiến tên đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức.

Trong ngày 3/10, tổ lấy ý kiến cử tri tại từng khu phố gửi biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu và kết quả kiểm phiếu về UBND phường. UBND phường tổng hợp, báo kết quả gửi HĐND và UBND quận trước ngày 5/10.

Sau đó, UBND quận tổng hợp gửi HĐND quận và UBND thành phố trước ngày 7/10. UBND thành phố tổng hợp, lập báo cáo gửi HĐND thành phố và Chính phủ trước ngày 9/10.

Để công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là có chữ ký của thành viên hộ gia đình, đề nghị UBND các phường thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri để phân công phát phiếu đến từng hộ gia đình, chú ý hướng dẫn kỹ nội dung của phiếu lấy ý kiến gắn với vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành phương án sắp xếp, HĐND các cấp thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Băng Tâm