Bản sắc văn hóa của đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh

09:10, 11/06/2015

(Chinhphu.vn) – Với hàng trăm di tích lịch sử-văn hóa niên đại khoảng thế kỷ XVIII-XIX gồm các di tích tôn giáo tín ngưỡng, di tích của đô thị Sài Gòn; hàng chục di tích lịch sử, cách mạng của thế kỷ XX, Sài Gòn-TPHCM vẫn được coi là một “vùng đất mới ba trăm năm”, một “thành phố trẻ”...

Công cuộc khai đường mở lối

00:00, 30/07/2011

Hơn 300 năm trước, vùng đất này chỉ là những bãi sình lầy, hoang vu.

Văn hóa xã hội

00:00, 26/07/2011