Mở rộng Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi: được sử dụng vốn kích cầu để bồi thường, giải phóng mặt bằng

17:25, 10/01/2012

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về mở rộng Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, UBND TP vừa giao Bộ Tư lệnh TP và Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư đưa dự án bồi thường, hỗ trợ này vào chương trình kích cầu cho Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Sau khi bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, chủ đầu tư sẽ thực hiện xã hội hóa để đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)