Năm 2011: Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet tăng 10%

22:10, 08/01/2012

(HCM CityWeb) - Ngày 4/1/2012, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai chương trình công tác năm 2012. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã biểu dương Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Phó Chủ tịch đề nghị Sở cần tham gia tốt chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, phải tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp phát triển.

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2011, doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet cả năm ước đạt khoảng 35.133 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bưu chính, chuyển phát là 2.805 tỷ đồng, chiếm 8%; từ hoạt động truy nhập Internet là 3.879,4 tỷ đồng, chiếm 11% và từ dịch vụ viễn thông là 28.448,6 tỷ đồng, chiếm 81%.

Tổng số thuê bao điện thoại toàn TP ước tính cả năm 2011 đạt khoảng 20,719 triệu thuê bao, tăng 10,5% so với năm 2010. Mật độ điện thoại (tính chung cả di động và cố định) tính trên tổng số 9,5 triệu dân của TP ước đạt 218 máy/100 dân. Số thuê bao điện thoại di động tăng 12% so với năm 2010, ước đạt 18,799 triệu thuê bao. Thuê bao Internet băng thông rộng tăng gần 11% so với năm 2010, ước đạt 975.559 thuê bao. Năm 2011 là năm có sự phát triển bùng nổ của thuê bao Internet di động băng rộng thông qua kết nối 3G (thuê bao di động băng rộng 3G). Ước đến cuối năm 2011, TP có gần 2 triệu thuê bao, chiếm khoảng 21% so với số lượng thuê bao di động băng rộng 3G của cả nước (8,5 triệu thuê bao).

Doanh thu từ công nghiệp CNTT năm 2011 ước đạt 52.670 tỷ (2.508 triệu USD), giảm 0,92% so với năm 2010. Trong đó, Doanh thu từ công nghiệp phần mềm ước đạt 11.700 tỷ (khoảng 557 triệu USD), tăng 30% so với năm 2010. Doanh thu từ công nghiệp phần cứng ước đạt 40.970 tỷ (khoảng 1.951 triệu USD), giảm 15% so với năm 2010.

Trong năm, Sở đã hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi chức trách. Sở đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước rộng rãi đến người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý trò chơi trực tuyến; quản lý thuê bao di động trả trước, đẩy mạnh công tác ngầm hóa và làm gọn cáp viễn thông. Về triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, Sở đã tập trung triển khai, đảm bảo sự liên thông kết nối trong hệ thống quản lý văn bản cho 64 sở - ngành, quận - huyện; tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện việc kết nối liên thông từ UBND TP đến các sở - ban - ngành, quận - huyện; triển khai ứng dụng CNTT tại các quận - huyện, sở - ngành giúp việc tổng hợp, theo dõi, quản lý, điều hành được tập trung qua hệ thống Một cửa điện tử”Sở đã xây dựng Chương trình phát triển CNTT – TT giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu phục vụ công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP và thực hiện Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT – TT; triển khai công tác phục vụ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIII, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, triển khai phần mềm phục vụ bầu cử; tăng cường quản lý hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm.

Sở đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, trong đó, đặc biệt đã lần đầu tiên trên cả nước, tổ chức thành công sự kiện Đường sách “Ước mơ” Xuân Tân Mão nhằm tôn vinh văn hóa đọc được dư luận đánh giá cao.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Giám đốc Sở Lê Thái Hỷ cho biết trong năm 2012, Sở sẽ tập trung triển khai nội dung liên quan đến thực hiện 6 Chương trình đột phá của Thành ủy, góp phần thực hiện NQ 11 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, Sở sẽ huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện 3 Chương trình nhánh thực hiện Chương trình đột phá "hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng" và đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước CNTT mạnh"; triển khai chương trình tuyên truyền thực hiện 6 Chương trình đột phá - có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị thường trực phụ trách các Chương trình với các cơ quan báo chí; tham mưu, góp ý một số văn bản qui phạm pháp luật trên các lĩnh vực Internet, an toàn thông tin, xuất bản; đồng thời rà soát, tham mưu ban hành, điều chỉnh, bổ sung những qui định, biện pháp hoàn thiện môi trường pháp lý về thông tin và truyền thông trên địa bàn TP…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà biểu dương Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Phó Chủ tịch đề nghị Sở cần đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển ngành; cần tập trung hoàn thành tốt các chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP; hoàn thành Chương trình phát triển CNTT 2011-2015 của TP, trong đó đặc biệt là Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP và Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước CNTT mạnh"; cần xác định được tỷ trọng của CNTT trong GDP của TP và có biện pháp thực hiện. Phó Chủ tịch đề nghị Sở đầy mạnh việc tham gia Chương trình tái cầu trúc doanh nghiệp, cần tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp từ đó hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp phát triển, cần tập trung tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, trong đó có việc xử lý nghiêm khắc các doanh nghiệp vi phạm để bảo đảm sự công bằng. Sở cũng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý để đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm cấp phép đúng thời hạn.

Lã Nguyên