Ngành công nghiệp hỗ trợ cần chính sách khuyến khích liên kết sản xuất

11:00, 24/09/2014

(HCM CityWeb) – Chiều 23-9, Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Nhật Việt (VIEPANSIF), do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) và Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) thành lập, đã tổ chức phiên họp các thành viên chủ chốt lần 2.
Toàn cảnh phiên họp các thành viên chủ chốt lần 2 của Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Nhật Việt tổ chức chiều 23-9-3014.

Đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), ông Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, đề nghị Nghị định cần nghiên cứu đề xuất điều khoản khuyến khích doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài liên kết sản xuất với DN trong nước để chuyển giao công nghệ; nêu rõ các cơ quan, đơn vị đầu mối để hỗ trợ DN. Ngoài ra, Nghị định cần có quy định để khuyến khích sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu vào việc phát triển CNHT.

Ông Yasuzumi Hirotaka, Giám đốc điều hành JETRO tại TP, nhận xét dự thảo đã nêu ra một số quan điểm cần thiết để phát triển CNHT và mong đợi các quan điểm này sẽ được thực thi; cần giải thích rõ hơn nữa định nghĩa về “Công nghiệp hỗ trợ”, “Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ”, đặc biệt cần bao gồm cả các quy trình kỹ thuật (quy trình xử lý, gia công) trong định nghĩa về CNHT.
Cũng theo ông Yasuzumi Hirotaka, dự thảo Nghị định này bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ, nhiều chính sách mới cho nên cần rất nhiều nghiệp vụ văn phòng. Tuy nhiên, Bộ Công Thương với thể chế, nhân lực hiện tại vốn chưa từng thực hiện các nghiệp vụ này từ trước đến nay, sẽ không đủ khả năng xử lý một khối lượng nghiệp vụ rất lớn như vậy. Cho nên để thực tế có thể thực hiện được, cần thực hiện tăng cường nhiều về thể chế, đồng thời đặt ra thứ tự ưu tiên công việc để thực hiện…
Tại phiêp họp, sau khi nghe công bố kết quả điều tra của JICA, JBAH, Bộ Công Thương về nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, các thành viên Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Nhật Việt đã thống nhất sẽ thành lập một tổ làm việc về phát triển nhân lực để khảo sát hiện trạng nguồn nhân lực, phân tích kết quả khảo sát để từ đó đưa ra chương trình hành động cụ thể cũng như đề xuất chính sách, cơ chế phát triển nguồn nhân lực lên Chính phủ, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành CNHT Việt Nam.
 
Minh Thư