Nghị quyết cần cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch của mỗi đơn vị

14:09, 03/12/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 3/12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Anh Lê

Hội nghị được diễn ra tại 43 điểm cầu: Hội trường Thành phố, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng lãnh đạo các ban, ngành, quận, huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo của TPHCM.

Đại hội XI có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thời cơ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển nhanh bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM chặng đường 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TPHCM. Điểm nổi bật là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Các nội dung trong Nghị quyết cần được tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa, sát sườn bằng chương trình, kế hoạch thực hiện kế hoạch Nghị quyết của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang quán triệt theo Chỉ thị 01-CT/TU ngày 27/11 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập và triển khai thực hiện nghị quyết. Ảnh: VGP/Anh Lê

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Cán bộ chủ chốt các cấp phải tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI để bổ sung vào công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Anh Lê