PVGAS đào tạo nhân viên về kinh doanh và vận hành kho LNG

07:18, 13/03/2019

(Chinhphu.vn) - Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Hawking, PVGAS đã tổ chức khóa học về “Vận chuyển và vận hành kho LNG” cho cán bộ, nhân viên.

Tổng công ty Khí Việt Nam

Nhằm định hướng phát triển mảng kinh doanh LNG (Khí thiên nhiên hóa lỏng), tiến tới xây dựng và quản lý hệ thống kho, hệ thống kinh doanh LNG tại Việt Nam, vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã tổ chức khóa học “Vận chuyển và vận hành kho LNG” cho 40 cán bộ với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Hawking.

Bên cạnh đó, PVGAS đã có nhiều chương trình và kế hoạch chuẩn bị chi tiết về đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ tiếp nhận và điều hành các chương trình dự án.

Các chuyên gia quốc tế được đánh giá cao trong lĩnh vực LNG đã  cung cấp các thông tin, kỹ năng cho người học về quá trình tối ưu hóa sử dụng LNG và nguồn năng lượng lạnh; đặc tính lý hóa LNG, Hệ thống quy trình công nghệ và vận hành kho LNG, Công tác bảo dưỡng sửa chữa, thiết kế cải hoán; công tác đào tạo về LNG.

Các học viên cũng được đào tạo về quá trình vận chuyển LNG: bảo quản LNG khi vận chuyển, Môi trường hàng hải vận chuyển LNG, Thủ tục giao dịch và thương mại LNG, Các tuyến đường hàng hải, DES và FOB, Quản trị rủi ro liên quan đến LNG… 

Nội dung chính trong hai ngày đào tạo đã cung cấp kiến thức về thương mại, kỹ thuật vận hành kho LNG cho đội ngũ làm công tác thương mại, kỹ thuật của Tổng công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu hiện tại liên quan đến công tác triển khai, chuẩn bị tiếp nhận các dự án LNG cũng như các hoạt động thương mại liên quan đến mua bán LNG/ khí LNG tái hóa.

 Minh Thi