Thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường-xã, thị trấn

16:10, 05/03/2012

 

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường-xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn TP, không thuộc biên chế nhà nước. Mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân được trả thù lao 1 triệu đồng/tháng và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Riêng Đội trưởng được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm là 130.000 đồng/người/tháng và Đội phó là 65.000 đồng/người/tháng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tập huấn về nghiệp vụ quản lý, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và hộ đê cho lực lượng này và hướng dẫn kích thước, quy cách biển, đèn tín hiệu báo động lũ, thủy triều dâng và biển báo hiệu công trình đê bao hư hỏng.
UBND TP cũng ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường-xã, thị trấn.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)