Thành lập Tổ công tác liên ngành phân tích, đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh, tài chính năm 2011 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

16:10, 05/03/2012

 

UBND TPHCM vừa quyết địnhthành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện phân tích, đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh, tài chính năm 2011 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP gồm 9 thành viên.
Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính năm 2011 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; công khai hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp thua, lỗ cần đề xuất thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; đánh giá doanh nghiệp có thực hiện đúng chủ trương của UBND TP trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đánh giá tinh thần trách nhiệm của các lãnh đạo doanh nghiệp đối với hoạt động của doanh nghiệp.

(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)