Thành phố HCM phấn đấu đến năm 2015 có 56/56 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

10:55, 23/09/2014

(HCM CityWeb) – Ngày 18-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã chủ trì cuộc họp về tiến độ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay đã có 51/56 xã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; còn lại 5/56 xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang xây dựng đồ án quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong quý III/2014. TP hiện có 6 xã điểm đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn tất 56/56 xã đạt chuẩn…
Hưởng ứng phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”,  UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Nông dân thành phố, 19 quận và 25 Đảng ủy cấp trên cơ sở và các Tổng công ty, lực lượng vũ trang thành phố  đã tổ chức ký kết hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện ngoại thành chú trọng nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được và phát huy nguồn lực để đạt kế hoạch đến năm 2015 có 56/56 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chú trọng đến các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.
 
NS.