Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường

15:10, 20/01/2012

UBND TPHCM vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đẩy mạnh thu hút và giải ngân các nguồn vốn FDI và ODA; phối hợp với các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác; chủ động xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện đầu tư nhanh chóng và có hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, Sở được giao triển khai thực hiện Đề án thí điểm định mức kinh phí giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh nhanh chóng theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường triển khai chương trình kết nối mạng thông tin giữa các sở - ngành, giảm bớt thời gian, xóa bỏ những thủ tục, giấy tờ không cần thiết; tiếp tục cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu, cập nhật thông tin để theo dõi xử lý vi phạm của doanh nghiệp; phối hợp với UBND các quận - huyện và cơ quan thuế kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở theo danh sách của quận - huyện báo cáo, thực hiện công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Sở Công thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2012; xây dựng và công bố các chương trình, dự án cần thu hút đầu tư để định hướng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, tăng cường huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện chương trình mở rộng hợp tác đầu tư có hiệu quả với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Sở Công thương được giao chủ trì phối hợp Sở Ngoại vụ chủ động làm việc với Đại sứ quán và Tổng lãnh sự, đại diện thương mại Việt Nam tại các nước để cung cấp thông tin và trợ giúp tích cực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp tìm hiểu về thị trường các nước, có chiến lược xuất khẩu phù hợp. Sở cũng được giao phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2012; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại và củng cố, mở rộng hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại tại nước ngoài; đổi mới cách thức tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng vào khâu tổ chức và cung cấp thông tin thị trường, tập trung xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm có kim ngạch xuất khẩu lớn, thị trường mới mở.

Viện Nghiên cứu Phát triển được giao phối hợp các đơn vị có liên quan đa dạng hóa và mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật, kinh tế thế giới, cập nhật kiến thức cần thiết khi tham gia thị trường quốc tế để giúp các doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai chương trình xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật, Myanmar và Lào.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học; xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao…

Các Sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện được giao khẩn trương rà soát, điều chỉnh, triển khai lập và công bố quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn TP; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu; rà soát để định kỳ bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định và xây dựng dự án. Bên cạnh đó, các Sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện được giao công khai hóa quy hoạch tổng thể của TP; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị theo quy hoạch thông qua việc công bố công khai quy hoạch được duyệt; rà soát và minh bạch hóa danh mục các lĩnh vực, địa bàn thuộc diện cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

Các Sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện có trách nhiệm rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện hành; kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính đã được ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường của người dân và doanh nghiệp.

Ban Quản lý dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành công tác nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, bảo đảm tính khả thi cao, làm căn cứ để hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

Lã Nguyên