Tổng vốn huy động 9 tháng đầu năm đạt 1.226.000 tỷ đồng

16:45, 02/10/2014

(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TPHCM, tổng vốn huy động trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.226.000 tỷ đồng, tăng 4,71% so cuối năm 2013 và tăng 11,6% so cùng kỳ.

 Trong đó, huy động vốn bằng VNĐ ước đạt 1.038.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,7% tổng vốn huy động, tăng 5,53% so cuối năm 2013; huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 188.000 tỷ đồng, tăng 0,42% so cuối năm 2013.

Tổng dư nợ tín dụng 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.010.500 tỷ đồng, tăng 6,05% so cuối năm 2013 và tăng 10,6% so cùng kỳ; trong đó, dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 839.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ, tăng 4,65% so cuối năm 2013; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 171.500 tỷ đồng, chiếm 17% tổng dư nợ, tăng 13,48% so cuối năm 2013. Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 515.500 tỷ đồng, chiếm 51% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 495.000 tỷ đồng, chiếm 49% tổng dư nợ.
Huy động vốn trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm mặc dù có tốc độ tăng trưởng chậm hơn cùng kỳ năm trước nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương, tiền gửi tiết kiệm dân cư (bộ phận tiền gửi ổn định) chiếm tỷ lệ cao (56,1%) trong tổng nguồn vốn huy động; tăng 8,8% so cuối năm 2013. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP; góp phần duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình, thúc đẩy kinh tế TP tăng trưởng và phát triển. Dư nợ cho vay đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên (phát triển nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) đạt 136.237 tỷ đồng, tăng 7,9% so cuối năm 2013, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao nhất (65,9%) so tổng dư nợ 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.
Đến cuối tháng 7, nợ xấu trên địa bàn TP ở mức 58.941 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,93% tổng dư nợ, tăng 1,24% so cuối năm 2013. Riêng tháng 6, nợ xấu tăng 12.136 tỷ đồng so tháng 5, tháng 7 tăng 398 tỷ đồng so tháng 6; nguyên nhân nợ xấu tăng mạnh trong tháng 6 là do từ ngày 01-6-2014 các tổ chức tín dụng bắt đầu thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và thực hiện các điều kiện cơ cấu lại nợ theo Thông tư 09/2014/TT-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN.
Lượng kiều hối trong 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 3,12 tỷ đô-la Mỹ, bằng 68% so cả năm 2013.
Tính đến cuối tháng 8 năm 2014, TP đã tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP phối hợp với UBND các quận - huyện thực hiện kết nối cho 790 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tại 24 quận - huyện vay vốn ngân hàng 20.296,06 tỷ đồng với lãi suất phù hợp.Chương trình này đã được đánh giá hiệu quả và nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.
 
Minh Thư