TPHCM: Bãi bỏ 16 văn bản

17:30, 10/01/2012

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa quyết định bãi bỏ 16 văn bản do UBND TP ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/1/2012.

 

Đó là:
+ Quyết định số 5488/QĐ-UB-KT ngày 9/10/1997 ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn TP.
+ Quyết định số 40/1999/CT-UB-TM ngày 28/12/1999 về việc chỉ đạo thực hiện hướng dẫn kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước.
+ Chỉ thị số 22/2000/CT-UB-CNN ngày 14/9/2000 về việc triển khai công tác quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại TPHCM.
+ Chỉ thị số 24/2000/CT-UB-KT ngày 5/10/2000 về đối phó với lũ lụt và triều cường trên địa bàn TP.
+ Quyết định số 08/2002/QĐ-UB ngày 21/1/2002 về ủy quyền Chủ tịch UBND quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận - huyện.
+ Chỉ thị số 23/2002/CT-UB ngày 29/11/2002 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
+ Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 18/7/2003 về tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.
+ Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 3/9/2003 về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
+ Chỉ thị số 28/2004/CT-UB ngày 1/11/2004 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM.
+ Quyết định số 213/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn TP.
+ Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND ngày 26/10/2005 về tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.
+ Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 30/5/2006 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn TPHCM.
+ Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn TPHCM.
+ Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND ngày 10/11/2007 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn TP.
+ Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 9/8/2008 về quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.
+ Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 9/1/2010 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010.
Lã nguyên