TPHCM còn 19 cơ quan báo chí

19:23, 22/05/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786 phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Theo đề án này, sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

7 báo in gồm Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TPHCM, Pháp Luật TPHCM, Công Giáo và Dân Tộc, Giác Ngộ; Đài phát thanh VOH, Đài truyền hình HTV.

So với trước khi sắp xếp, giảm 8 cơ quan báo chí (chuyển thành 6 ấn phẩm phụ và 2 bản tin). Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

Số lượng cơ quan báo chí TPHCM thực hiện sắp xếp là 27/28 (riêng báo Công an TPHCM thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chuyển cơ quan chủ quản gồm: báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TPHCM có cơ quan chủ quản mới là Thành ủy TPHCM.

Báo Pháp Luật TPHCM, tạp chí Du lịch có cơ quan chủ quản là UBND TPHCM; Báo Công Giáo và Dân Tộc thuộc Ủy ban đoàn kết Công giáo TPHCM; Báo Giác Ngộ thuộc Thành hội Phật giáo TPHCM; Tạp chí Phát triển Nhân lực thuộc Học viện Cán bộ TPHCM.

Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản tám cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Giáo dục TPHCM, báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TPHCM, tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, tạp chí HTV…

Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản với 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Khăn quàng đỏ, báo Thể thao TPHCM, Tạp chí Hoa cảnh, tạp chí Thời sự y học, Tạp chí Kiến trúc và đời sống, Tạp chí Kiến thức ngày nay.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc sắp xếp.

Trong giai đoạn này, các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm. Đối với phát thanh, truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả.

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo UBND TPHCM, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời đề án còn nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Ngoài các cơ quan báo chí thuộc TPHCM nói trên, hiện TPHCM có 161 cơ quan báo chí trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, 1 đài truyền hình, 1 đài tiếng nói nhân dân và 10 tạp chí). Hoạt động với đầy đủ các loại hình báo chí như báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

Quyết định 1768 quy hoạch cơ quan báo chí TPHCM.

Băng Tâm