TPHCM nhận sai khi điều chỉnh quy hoạch không xin ý kiến Thủ tướng

15:35, 06/09/2018

(Chinhphu.vn) - Liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP-V.I, ngày 27/10/2011, của Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM thừa nhận có thiếu sót vì điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng khi chưa xin ý kiến của Thủ tướng.

Bản đồ Khu đô thị mới Nam thành phố. Ảnh: Ban quản lý khu Nam.

Theo UBND TPHCM, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu đô thị mới Nam Thành phố với 22 khu chức năng (quyết định số 749/TTg ngày 8/12/1994), Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và mời gọi đầu tư vào các khu chức năng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất khó kêu gọi các nhà đầu tư vì hầu hết các khu chức năng theo quy hoạch được duyệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc có mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng nên khó hoàn vốn đầu tư.

Do đó, sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch chung, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Thành phố có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến chỉ đạo việc lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Nam Thành phố. Ngày 10/9/1999, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời, trong đó có nội dung cho rằng tại khu đô thị mới này đã có nhiều biến động nên cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000 để điều chỉnh và cụ thể hóa, làm chính xác quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Nhằm triển khai đồ án quy hoạch chung đồng thời xác định một số khu vực phục vụ tái định cư, ngày 4/9/1999, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Nam Thành phố, trong đó có điều chỉnh 8 khu chức năng.

Tiếp đó, xét thấy một số nội dung của đồ án quy hoạch 1/5.000 cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, ngày 5/11/2004, TPHCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nam Thành phố. Và ngày 16/11/2004, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1877/BXD-KTQH về hướng dẫn trình tự thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nam Thành phố, trong đó có nội dung: “…, khu đô thị mới Nam TPHCM là một khu chức năng thuộc Thành phố, do đó việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi định hướng của quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt các diện tích đất dành cho mạng lưới giao thông; không gian mở; các công trình công cộng, xã hội và đầu mối hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành”.

Tại thời điểm này, căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị mới Nam Thành phố tại Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 (quyết định này đã thay thế quyết định số 5080).

Trên cơ sở đó, nhiều dự án tại khu đô thị mới Nam Thành phố đã được triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được giao đất cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30/8 vừa qua, UBND TPHCM thừa nhận thiếu sót là chưa xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ khi ban hành quyết định số 5080 nói ở trên, nhưng cho rằng việc điều chỉnh này là nhằm phù hợp với xu thế phát triển tại Thành phố và cụ thể hóa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Khu đô thị mới Nam thành phố, không làm thay đổi định hướng phát triển quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, theo UBND TPHCM, nội dung điều chỉnh quy hoạch này đã có ý kiến của Bộ Xây dựng, quyết định số 5080 đã được thay thế bởi quyết định số 6555 và quan trọng là nội dung quy hoạch tại quyết định số 6555 cũng đã được cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010, đồng thời được cập nhật vào Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 (quy hoạch phân khu) Khu đô thị mới Nam Thành phố, với diện tích 2.975ha, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.

Và để có cơ sở quản lý và tiếp tục triển khai các dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Nam Thành phố đã được UBND TPHCM phê duyệt, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi 8 khu chức năng tại Quyết định số 5080 và cho phép UBND Thành phố được tiếp tục thực hiện Quyết định số 6555 nêu trên.

Ngọc Tấn