TPHCM: Nhiều ưu đãi dành cho nhóm sản phẩm chủ lực và tiềm năng

09:00, 21/02/2019

(Chinhphu.vn) - Giai đoạn 2018 - 2020, UBND TPHCM sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng về mặt bằng, cơ chế vốn, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, thủ tục hành chính về thuế, hải quan…

Theo đó, khi doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất sẽ được UBND TPHCM hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, ưu tiên bố trí quỹ đất công nghiệp và được hưởng chính sách ưu đãi trong các Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, trong đó ưu tiên cho nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực sử dụng cho các công trình đầu tư công, mua sắm công của thành phố. Đồng thời sẽ được ưu tiên và hỗ trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước do thành phố tổ chức.

UBND TP cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hoạt động kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp với các nhà phân phối trong và ngoài nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ được mời tham gia các đoàn khảo sát thị trường do thành phố tổ chức. Được hỗ trợ giới thiệu, quảng bá miễn phí trên các trang web của các Sở chuyên ngành, cơ quan xúc tiến của thành phố, các báo, các ấn phẩm chuyên đề và chương trình phát thanh, truyền hình của thành phố…

Thành phố cũng ưu tiên xem xét cho các doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn và Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ đào tạo, tư vấn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản lý năng lượng, sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ giải quyết tranh chấp và xác lập quyền nhãn hiệu của các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trước việc một số doanh nghiệp sản xuất nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính… hy vọng những chính sách, ưu đãi của thành phố sẽ giúp doanh nghiệp phát triển, giải tỏa những khó khăn từ đó có đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế của thành phố.

Anh Tuấn