TPHCM tạm hoãn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

15:08, 05/07/2019

(Chinhphu.vn) - Bắt đầu từ quý II/2019, TPHCM sẽ tạm ngưng việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Theo Nghị quyết của HĐND TPHCM, cán bộ xuất sắc được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm 2019 tăng lên 1,2 lần và tăng 1,8 lần vào năm 2020. Ảnh: VGP

Do vướng mắc trong xác định đối tượng thụ hưởng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản khẩn đề nghị các các sở ngành, quận huyện tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý từ quý II, năm 2019.

Việc đánh giá, phân loại sẽ được thực hiện sau khi UBND TPHCM ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4631/QĐ-UBND.

Trước đó, theo nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM, HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TPHCM sau đó ban hành quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 quy định việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở này, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành đánh giá, phân loại, làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động bắt đầu từ quý II-2018.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đã xuất hiện một số vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị đã kiến nghị UBND TPHCM sửa đổi.

Hiện TPHCM có khoảng 130.000 cán bộ, công chức, viên chức (chưa kể cán bộ không chuyên trách ở các phường, xã, thị trấn). Số tiền chi thu nhập tăng thêm năm 2019 dự kiến hơn 7.200 tỷ đồng, được lấy từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hàng năm và từ nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố...

Ngọc Tấn