TPHCM tập trung đẩy nhanh giải ngân các dự án công

14:38, 16/02/2019

(Chinhphu.vn) - Năm 2019, TPHCM sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công và rà soát lại các dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện, chủ đầu tư tổ chức giao ban hàng tuần về quản lý công sản và đầu tư công.

Đây là 2 trong số các nội dung được Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tại Hội nghị Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019, diễn ra ngày 15/2.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, năm 2018, vốn ngân sách Thành phố giải ngân chỉ đạt 90%. Nguyên nhân không đạt 100% chủ yếu là do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/7, Thành phố phải giải ngân 50% dự toán vốn ngân sách năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay từ đầu năm phải tham mưu cho UBND Thành phố có giải pháp giải ngân đúng tiến độ, trong đó yêu cầu các đơn vị được giao vốn đầu tư công cam kết thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài ra, những đơn vị nào được giao vốn đầu tư công mà đến cuối năm không thực hiện thì sẽ không xét thi đua đơn vị đó. Vốn được giao phải sử dụng có hiệu quả, đảm bảo đúng tinh thần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực mà Thành phố đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND phân bổ nguồn lực đầu tư. Cụ thể, từng quý sẽ cân đối lại, tính toán và điều chỉnh mức đầu tư, thậm chí là đối với vốn trung hạn có thể xin HĐND điều chỉnh để cho phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu rà soát và tổng hợp lại các dự án trọng điểm đang dở dang, đang thảo luận hoặc chậm triển khai, chọn ra một số dự án để kêu gọi đầu tư trong năm 2019; không tính 99 dự án đang vướng mắc do chậm thủ tục, hay liên quan quan đến thanh tra, kiểm tra. 

Ngọc Tấn