TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư

16:17, 18/12/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP/Lê Anh

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, trong thời gian qua, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, sự ảnh hưởng từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, văn hóa phẩm độc hại trên internet, mạng xã hội và một số hoạt động giải trí, dịch vụ “biến tướng”. Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, ma túy… đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý hành vi của một bộ phận người dân.

Một số tác phẩm văn hóa, nghệ thuật trong nước có khuynh hướng chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng. Bạo lực trong học đường và ngoài xã hội diễn biến phức tạp. Môi trường đạo đức, văn hóa bị đe dọa, tác hại lâu dài đến thế hệ mai sau.

Trước thực trạng trên, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Thành ủy TPHCM đã xây dựng chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 22 tháng 6 năm 2011 nhằm chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Qua 10 năm thực hiện, bước đầu đạt một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Nhiều hoạt động trên lĩnh vực văn hóa góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, hiện đại và có chất lượng sống tốt. Nhiều hoạt động văn hóa phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí, vui chơi của quần chúng nhân dân được tổ chức tốt và tạo điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém trong phát triển văn hóa. Một số cấp ủy đảng nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ trong đời sống xã hội vẫn chưa đúng mức. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự nêu gương, có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm suy giảm long tin của người dân.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, nhất là quản lý văn hóa phẩm trên mạng xã hội còn nhiều hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thường xuyên, đôi khi còn thiếu kiên quyết với các sản phẩm văn hóa độc hại...

Để khắc phục tình trạng này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các địa phương, đơn vị liên quan trong bài trừ, đấu tranh sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn thành phố nhất là trên mạng internet, mạng xã hội; phát huy vai trò của các ngành, chức năng, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông, lực lượng vũ trang, thường xuyên phối hợp hơn nữa, đồng bộ, chặt chẽ quản lý việc nhập khẩu, kiểm soát, thẩm định và ngăn chặn và xử lý các văn hóa độc hại.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW. Ảnh: VGP/Lê Anh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, những năm gần đây, lĩnh vực văn hóa trên địa bàn Thành phố có bước phát triển về nhiều mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các giá trị truyền thống của dân tộc được chú trọng, bảo tồn và phát huy; các giá trị mới đang được hình thành và phát triển, trong đó, việc hợp tác, giao lưu văn hóa với nước ngoài ngày càng mở rộng. Kết quả đó cũng góp phần rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, hướng đến xây dựng TPHCM phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại, bổ sung đưa vào các tiêu chí bình xét văn hóa.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cùng chính quyền địa phương tích cực xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố ấp văn hóa, phường xã văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Tại hội nghị, 31 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thự hiện Chỉ thị 46-CT/TW đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Lê Anh